Ги следиме најновите трендови користејќи најсофистицирани машини за производство.

Ги следиме најновите трендови користејќи најсофистицирани машини за производство.

На пазарот се бара промена во процесите која ќе им овозможи на компаниите да го прифатат најголемиот можен број на нарачки. Ова е споено со потребата да се одржат високи стандарди на квалитет паралелно додека се нудат можности за прилагодување на нарачките со брзи и дефинирани рокови на испорака, како и да се остварат потребите на високо креативните дизајнери.  Ние сме Единствен процесен центар за производство на мебел со опрема од ваков тип која Високата технологија ја правиме интуитивна и достапна за вас во секое време.

Моќни, софистицирани машини се дел од нашиот арсенал за производство.

1

Неговото височество ЦНЦ ровер машината. Од најобично кружно сечење на материјалот до најсофистицирано профилирање, едноставно пребушување на шарки или перфорирање,.. Ова е само мал дел од големиот број на можности кои ги нуди оваа машина.

1

Maшина која е резултат од технолошките истражувања за врвни перформанси развиени со најновите технологии, прифаќајќи револуционерни технички решенија кои го зголемуваат приносот и целокупниот квалитет на машината.

1

Европска Софистицирана машина за специјални проекти со капацитет за прифаќање голем обем на работа.

1
1
1
1
1
1
0
For the best experience turn your tablet horizontally.

За најдобро искуство, завртете го вашиот уред хоризонтално.

Тел: +389 77 704-141

Тел: +389 44 342-780

Тел: +389 71 275-258

[email protected]